Men Talk
Nyheter

Målene med MenTalk er blant annet:      

  • et pensum for språkkunnskaper tilpasset målgruppens profil med      
  • undervisningsmateriell basert på pensum (inngår begge i dette dokumentet);      
  • didaktiske retningslinjer for språklærere og      
  • MenTalk-plattformen, som tilbyr OER (åpne digitale læringsressurser)