Men Talk
Prosjekt

Målet med MenTalk-prosjektet er å utvikle og tilby et pensum for språklæring, undervisningsmateriell, didaktiske retningslinjer og en plattform beregnet på menn i distriktene som deltar i – eller ønsker å tilby – alternativ turisme. Bakgrunnen for prosjektet er både behovet for å fremme språklæring innen EU, for å oppnå profesjonell utvikling og økt ansettelsesevne. Man vil samtidig tilrettelegge for nye arbeidsplasser, vekst og økonomisk bærekraft i distriktene. 
Prosjektet er basert på et tidligere vellykket prosjekt, Love Language, som tok sikte på å involvere menn i språklæring, på bakgrunn av deres lave deltakelse og høye frafall. Den foreslåtte løsningen var å velge materiell for språklæring basert på menns interesser. Samarbeidspartnerne i MenTalk-prosjektet vil bruke den samme tilnærmingen, men ta Love Language ett skritt lenger ved å overføre de vellykkede erfaringene til yrkesopplæring og undervisning med spesielt fokus på å anvende det innen alternativ turisme i Tyrkia, Italia, Portugal, Norge og Østerrike. Man antar derfor at dette prosjektet vil få anvendelser i et langt større omfang enn bare noen prosjektmål med sikte på en bestemt gruppe mennesker og forbedring av bestemte ferdigheter. Dette er et første skritt i retning av å utvikle mål for å håndtere viktige problemer i EU på mange nivåer. 
Målene med MenTalk er blant annet:

  • et pensum for språkkunnskaper tilpasset målgruppens profil med
  • undervisningsmateriell basert på pensum (inngår begge i dette dokumentet);
  • didaktiske retningslinjer for språklærere og
  • MenTalk-plattformen, som tilbyr OER (åpne digitale læringsressurser) 
     

Samarbeidspartnere:
BARTIN UNIVERSITY INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TR (promotor); DamaSistem Ltd., TR; BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH, AT; União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, PT; Aris Formazione e Ricerca, IT; Bergen Voksenopplæring, NO