Men Talk
Çıktılar

MenTalk projesinin çıktıları:      

  • Nihai faydalanıcıların profiline yönelik hazırlanmış bir eğitim programı      
  • Bu içeriğe dayalı bir öğretim materyali (bu ikisi aynı doküman içinde verilmektedir)
  • Dil öğretmenlerine yönelik rehber kitapçık      
  • Açık Eğitim Kaynaklarının sunulduğu MenTalk platformudur.