Men Talk
Proje

MenTalk Projesinin amacı kırsal kesimde alternatif turizm sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen erkeklere yönelik bir dil öğretim programı, öğretim materyali, kılavuz kitapçık ve platform geliştirmek ve bunu kullanıma sunmaktır. Projenin arkasında yatan temel mantık bir taraftan AB içerisinde profesyonel gelişimin desteklenmesi ve istihdam becerilerinin geliştirilmesi diğer taraftan da kırsal kesimde iş olanakları yaratma, gelişme ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli ortamı hazırlamaktır. 
Proje daha önce erkeklerin dil öğrenmeye olan düşük katılımları ve yüksek bırakma oranları göz önüne alınarak onları dil öğrenmeye dahil etmek amacıyla yapılmış ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılmış olan ‘Love Language’ adlı projeye dayanmaktadır. Bu proje erkeklerin önceki proje ile geliştirilen dil öğretim materyalini ilgilerini tetikleyici bir unsur olarak görmelerine dayandırılmaktadır. MenTalk projesinin ortakları Love Language projesinin deneyimlerinden faydalanarak bu projeyi mesleki eğitim alanına uygulayacak ve bu noktada, özellikle Türkiye, İtalya, Portekiz, Norveç ve Avusturya’daki alternatif turizm üzerine yoğunlaşacaktır. Bu nedenle bu proje belirli bir gruba yönelik birtakım çıktıların üretilmesinin veya becerilerin geliştirilmesinin ötesindedir. Bu AB’nin önem verdiği konularla ilgili bir takım çıktıların farklı seviyelerde geliştirilmesinin ilk adımıdır. 
MenTalk projesinin çıktıları:

  • Nihai faydalanıcıların profiline yönelik hazırlanmış bir eğitim programı 
  • Bu içeriğe dayalı bir öğretim materyali (bu ikisi aynı doküman içinde verilmektedir)
  • Dil öğretmenlerine yönelik rehber kitapçık
  • Açık Eğitim Kaynaklarının sunulduğu MenTalk platformu

Ortaklık Yapısı:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, TR (Koordinatör); DamaSistem Ltd., TR; BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH, AT; União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, PT; Aris Formazione e Ricerca, IT; Bergen Voksenopplæring, NO